Privacy

 

Bescherming van het privéleven

FRD NV sluit volledig aan bij de stelling dat de privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Alle persoonlijke informatie die u aan FRD overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw vragen c.q. opmerkingen op een efficiënte manier te verwerken. Tevens is het de intentie de activiteiten en diensten van FRD te promoten. Ook op een andere manier beschermt FRD uw privacy: u zult op onze webstek geen enkele vermelding of link vinden naar sociale media. Het is immers algemeen bekend dat sociale media uw privégegevens kunnen gebruiken voor (commerciële) doeleinden die volledig buiten uw controle vallen.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, evenals het koninklijk besluit van 13 februari 2001. Dit betekent dat FRD bij wet uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag gebruikt worden. U heeft eveneens het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken en te wijzigen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Frd.be maakt gebruik van “cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. U kunt het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen; wij kunnen u dan echter geen correcte werking van frd.be garanderen.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacy beleid van FRD NV. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u de schrapping wenst uit de databank, gelieve dit per e-mail te bevestigen aan info@frd.be. De databank van FRD NV wordt beheerd door Mark Scholliers. Aarzel niet hem te contacteren voor verdere inlichtingen. Wenst u meerte weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, dankunt u surfen naar http://privacy.fgov.be. FRD behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via de webstek of via e-mail.